Info

Verstrekking via de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Sommige gemeenten verstrekken de driewielfiets in het kader van de Wmo. Deze wet wordt aangepast en de mogelijkheden om een driewielfiets via de gemeente in bruikleen te krijgen worden minder. Vraag naar de mogelijkheden bij het Wmo-loket in uw gemeente en wijs op de voordelen van de driewielfiets – ook in financieel opzicht – boven de scootmobielen, vooral het gezondheidsvoordeel. Speciaal voor u noodzakelijke aanpassingen aan de driewielfiets, bijvoorbeeld een rugsteun, aangepast stuur of trappers worden soms wel vergoed.

7

Tweedehands
Een tweedehands driewielfiets kan een goede keuze zijn en financieel aantrekkelijk. Zorg ervoor dat de fiets voor u geschikt is en laat dit controleren door een leverancier of ergotherapeut. Bij een driewielfiets met trapondersteuning is het belangrijk om de staat van de accu goed te (laten) controleren. Een fietsspecialist kan dit controleren. Let ook goed op de eventuele garantie. Informeer vooraf bij uw rijwielhandelaar of leverancier of deze de driewielfiets van dat merk kan onderhouden en aanpassing kan verzorgen. Als u een tweedehands driewielfiets aanschaft, kunt u eveneens een beroep doen op de vrijwilligers om u te helpen met oefenen. Vraag ernaar bij de fietsersbond; telefoon: 030-2918171

Pech
Bij de meeste fietsverzekeringen is pech onderweg ook onderdeel van de plos en dus standaard meeverzekerd. Als uw verzekering dit toch niet dekt, dan kunt u ook vooraf hulp bij pech onderweg regelen via de ANWB of FietsNED.